وبلاگ سامی یوسف

Mustafa, Mustafa, Mustafa.
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa

مصطفی .مصطفی.مصطفی

یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

Allahumma salli 'alal Mustafa

اللهم صلی علی المصطفی

پروردگارا بر برگزیده ات درود فرست

Mustafa Mustafa Mustafa

مصطفی .مصطفی.مصطفی

الهم صل علی محمد وال محمد

You’re our prophet,
Our beloved,
Truly you are,
Most just and kind

براستی

پیامبر و

محبوب دلهای مایی

واین صفات زیبنده تو ست

Allahumma salli 'alal Mustafa

اللهم صلی علی المصطفی

پروردگارا بر برگزیده ات درود فرست

Mustafa, Mustafa, Mustafa.
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa

مصطفی .مصطفی.مصطفی

یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

یا رسول الله

You’re the Guide
Sent by Allah
To lead us
Towards the light

تو راهنمای مایی

خدا تو را فرستاد

تا مارا

به روشنایی و رستگاری رهنمون باشی

Allahumma salli 'alal Mustafa

اللهم صلی علی المصطفی

پروردگارا بر برگزیده ات درود فرست

Mustafa, Mustafa, Mustafa.
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa

مصطفی .مصطفی.مصطفی

یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

In your manners
And in your deeds
All the Prophets
You did exceed

در روش ورفتار

و خلق وخوی

برتر  از تمام فرستادگان

خدا هستی

Allahumma salli 'alal Mustafa

اللهم صلی علی المصطفی

پروردگارا بر برگزیده ات درود فرست

Mustafa, Mustafa, Mustafa.
Ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa

مصطفی .مصطفی.مصطفی

یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی

 دانلود اهنگ مصطفی

دیدن کلیپ

                   Image and video hosting by TinyPic 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ آبان۱۳۸۵ساعت   توسط   |